Close

Polityka Prywatności

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) zwanym dalej RODO informuję, iż:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Jan Grochmal prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Sklep Myśliwski DIANA ul. Ordynacka 4, 38-400 Krosno, BHP Nawigator Usługi Wysokościowe Jan Grochmal z siedzibą przy ul. Witosa 3 e, 38-400 Krosno. W celu kontaktu z Administratorem prosimy o kontakt na adres sklepmysliwski@bhpnawigator.pl. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu obsługi wysłanego zapytania - przygotowania i przedstawienia oferty naszych usług i produktów oraz realizacji zamówienia - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia i uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do obsługi zapytania a w przypadku realizacji zamówienia przez okres 6 lat. Mają Państwo prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi zapytania oraz realizacji zamówienia. Odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zapytania i zawarcia umowy sprzedaży.