Close
Obrazek  TABLICA "UWAGA POLOWANIE"

TABLICA "UWAGA POLOWANIE"

Tablica ostrzegawcza "UWAGA POLOWANIE" CENA: 19,99 ZŁ BRUTTO - 0.1 cm, 35,00 zł BRUTTO 0.3 cm Przy dużym zamówieniu możliwość negocjacji ceny.

Tablica ostrzegawcza "UWAGA POLOWANIE"

Tablica wykonana jest zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 3 października 2018 (Dz.U. z 2018 r. poz. 1939).

    wymiary: 60x40 cm
    zgodna z rozporządzeniem: Dz.U. z 2018 r. poz. 1939
    materiał: spienione PCV
    nadruk w pełnym kolorze

Tablica zgodna z rozporządzeniem Ministra Środowiska

Od jesieni 2018 roku, obowiązuje rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 października 2018 r. w sprawie tablicy informującej o polowaniu zbiorowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1939).

Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego rozmieszcza tablice w odległości od 200 do 1000 m od granicy obszaru polowania zbiorowego, na którym odbywają się pędzenia.

Tablice umieszcza się nie wcześniej niż 24 godziny przed rozpoczęciem polowania i zdejmuje się niezwłocznie, nie później niż na 24 godziny od zakończenia polowania. Tablice umieszcza się w miejscach uzasadnionych koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa osób postronnych, w szczególności na parkingach leśnych, szlakach turystycznych lub w miejscach zebrań publicznych.

CENA: 19,99 ZŁ BRUTTO - 0,1 cm,
           35,00 ZŁ BRUTTO - 0,3 cm - na zamówienie!
Przy dużym zamówieniu możliwość negocjacji cen.

Zapytaj o produkt: sklepmysliwski@bhpnawigator.pl  TEL. +48 13 43 17 160